SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

HG-N80

Giá: 12.500 VNĐ

HG-S08

Giá: 39.000 VNĐ

HG-S09

Giá: 38.000 VNĐ

HG-S04

Giá: 55.000 VNĐ

HG-S07

Giá: 55.000 VNĐ

HG-JA4

Giá: 55.000 VNĐ

HG-S11

Giá: 39.000 VNĐ
Chuyên sản xuất và gia công các mặt hàng văn phòng phẩm, bìa da, bìa còng, sổ tay, bìa trình ký, túi nhựa plastic. Sổ tay Bóp Sổ Bìa Lá Bìa Sơ Mi Bìa Hộp Bìa Trình Ký Túi Kéo Sổ Đựng Danh Thiếp Bìa Menu